Met deze online tool kan iedereen opzoeken welk energielabel een woning heeft

Met een nieuwe online tool kan iedereen voortaan nagaan welk energielabel of welke energiescore een bepaalde woning in Vlaanderen heeft en of die woning überhaupt een geldig energieprestatiecertificaat heeft. Via de tool “Zoek een EPC” kan je heel eenvoudig zoeken op adres.

Wie zijn huis of appartement wil verkopen of verhuren, moet sinds 2008 een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen. Op basis van het label of de score die in dat document staat, weten kandidaat-kopers of -huurders hoe energiezuinig of -verslindend de bewuste woning is.
Binnenland
Energieprestatiecertificaat (EPC) in een nieuw jasje, wat verandert er?

Je kaneigenhandig controleren of het gecommuniceerde EPC daadwerkelijk klopt. Iedereen kan deze informatie raadplegen via “Zoek een EPC”, een nieuwe online tool van het Vlaams Energie – en Klimaatagentschap.

“Geregeld zien we dat verouderde of zelfs – gelukkig slechts uitzonderlijk – vervalste EPC’s worden gecommuniceerd. Via de online tool kan het EPC-label nu gedubbelcheckt worden”, legt Samir Louenchi, administrateur-generaal van het VEKA, de bestaansreden van de tool uit.

Als je in de tool het adres van een gebouw ingeeft, kom je meteen te weten welk energielabel de woning heeft en of die woning überhaupt een geldig energieprestatiecertificaat heeft. Je kan overigens ook zoeken op certificaatnummer of EPB-dossiernummer.

Ook (toekomstige) appartementsbewoners kunnen nagaan of er al een EPC voor de gemeenschappelijke delen werd opgemaakt. 


Met deze tool kan je dus elke woning in Vlaanderen checken. Wie niet wil dat het EPC getoond wordt in de tool, is eraan voor de moeite: er kunnen geen EPC’s verwijderd worden.

Het VEKA laat weten dat er een wettelijke basis is waardoor het gemachtigd is om de belangrijkste informatie uit alle EPC’s openbaar te maken. In het energiedecreet staat namelijk dat bepaalde gegevens uit de energieprestatiecertificatendatabank “actief openbaar” worden gemaakt.
Consument
Let op als je na 1 januari een slecht geïsoleerd huis koopt: je moet binnen de vijf jaar isoleren

Wie informatie opzoekt via “Zoek een EPC” krijgt niet àlle informatie uit het EPC te zien. Als er voor een bepaald adres een geldig EPC beschikbaar is, kan je wel zien op welke datum het EPC is opgemaakt.

Je kan ook zien welke energiescore de woning heeft – uitgedrukt in kWh/m²/jaar en ook het EPC-label. Alleen EPC’s die nog geldig zijn, worden getoond. EPC’s die na tien jaar vervallen zijn of die overschreven zijn door een recenter EPC, worden niet getoond.   

De resterende detailinformatie uit het EPC blijft voorbehouden voor de eigenaar of huurder. Eigenaars kunnen die info online terugvinden in de online Woningpas van hun woning. Een huurder krijgt van de eigenaar een kopie van het EPC bij het aangaan van het huurcontract.

Ondanks de introductie van de tool blijft het tot slot nog altijd verplicht om de energiescore of het EPC-label te vermelden als je een gebouw wil verkopen of verhuren.