Meerjaren onderhoudsplan appartement

Wij behandelen al uw vragen zo spoedig mogelijk. Kantooruren tussen 09.00 & 17.00 uur.

Zaterdag & Zondag rustdag

Bv Ordeo

Alle attesten binnen handbereik

Technische audit appartement in detail

1. PROFIELSCHETS VAN EIGENAARS.

Aan de hand van een gestructureerde bevraging maken we
een profiel op van alle mede-eigenaars met onderscheid tussen handelszaken en appartementen, eigenaars bewoners en eigenaars verhuurders, senioren en recente eigenaars, gezinnen met kinderen, alleenstaanden, verwachtingen inzake termijnbeheer en prioriteiten, financiële situatie… Wat willen en kunnen de mede-eigenaars?

2. CONDITIESCHETS VAN HET GEBOUW.

We maken een technische fiche van het gebouw, op basis van objectieve gegevens zoals bouwjaar, aantal verdiepen enz… en we doen een visuele inspectie op kritieke onderdelen, zowel voor de schil van het gebouw als met betrekking tot de installaties en bewegende delen. Dit geeft vaak een prioriteitenlijst.

3. TOETSING VOORSCHRIFTEN. 

We vergelijken de technische fiche van het gebouw met geldende wet- en regelgeving, om zeker de verplichtingen op te lijsten die er zijn voor deze VME in deze situatie. We bekijken ook welke overheidsdiensten – zoals renovatiecoaches of energiehuizen – en subsidies kunnen gebruikt worden om projecten te realiseren.

4. PRESENTATIE SYNTHESE. 

We stellen een ontwerp van beheers- en/of renovatieplan aan de VME voor, waarbij we zeker aandacht besteden aan specifiek genoeg zijn, haalbaar en realistisch handelen en koppelen aan een tijdslijn, met prioriteit voor wettelijke verplichtingen en dringende herstellingen.

5. GARANTIES

Deze aanpak voldoet aan de komende wettelijke verplichting voor elke VME om een MJOP (meerjaren onderhoudsplan) op te maken met opgave van wat men wil doen, tegen welke termijn en met een indicatieve begroting.

Frequently Asked Questions

Lees alles over de innovatieve werkwijze van ons bedrijf.

Sinds 2017 verbinden wij lokale professionals met particulieren voor de aanvraag van vastgoedgerelateerde attesten: Asbestattest, Elektrische keuring, EPC attest, Asbestattest gemeenschappelijke delen, syndicus van gebouw vinden & recent ook technische & energetische audit van een appartementgebouw.

Asbestattest online aanvragen, Elektrische keuring, EPC attest, Asbestattest gemeenschappelijke delen, syndicus van gebouw vinden, immokantoor vinden ….

Jouw aanvraag is volledig gratis. Naargelang van de gekozen opties ontvangt u een e-mail met de mogelijkheid om online te bestellen of enkel een prijsberekening met bestelmogelijkheid.

Voor syndicvergelijkers & immokantoorvergelijken wordt u gecontacteerd door de aanbieders.

Heb je een idee voor een nieuwe business?

Ben je actief in een bepaalde sector waarbij wij een toegevoegde waarde kunnen betekenen? Contacteer ons